Ogólne informacje dotyczące platformy BullionCoinTrader

Naczelnym celem BullionCoinTrader jest stworzenie bezpiecznego oraz efektywnego cenowo i informacyjnie rynku wtórnego najpopularniejszych złotych i srebrnych monet bulionowych.

BullionCoinTrader proponuje Klientom (zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym) nowatorski system składania zleceń kupna i sprzedaży, typowy dla giełdowego. Oznacza to na przykład, że Kupujący, który poszukuje 10 1oz Krugerrandów i zaoferuje odpowiednią cenę, jest w stanie jednym kliknięciem kupić je od na przykład 5 sprzedawców, spośród których jeden miał do zaoferowania 6 sztuk, a pozostali czterej po 1 sztuce. Jest to oczywiście jedna z nielicznych zaawansowanych funkcjonalności.

Ponadto BullionCoinTrader jako nieliczny operator dostarcza również  platformy, w której Klienci podlegają weryfikacji i nie pozostają anonimowi dla kontrahentów, co drastycznie ogranicza zjawisko nieuczciwych transakcji.

Na BullionCoinTrader pobierana jest jedynie prowizja za wymianę danych kontaktowych między Kupującym i Sprzedającym i to dopiero po potwierdzeniu transakcji, to jest, gdy Klienci zgodzą się co do ceny/ilości i typu za danej monety/monet bulionowych.

Założenie konta, przeglądanie ofert kupna i sprzedaży czy korzystanie z artykułów na blogu jest całkowicie darmowe.

BullionCoinTrader stawia bezpieczeństwo i anonimowość Klientów na pierwszym miejscu. Platforma funkcjonuje zgodnie z zasadami RODO, a dane osobowe Klientów gromadzi tylko na potrzeby dobrowolnego realizowania przez nich transakcji i nie ujawnia tych danych innym podmiotom.

Zakres i cel zbierania danych osobowych został opisany szczegółowo w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej RODO. Dane mogą zostać udostępnione jedynie organom ścigania, w sytuacji, gdy doszło do naruszenia prawa (na przykład Kupujący nie otrzymał od Sprzedającego towaru pomimo uregulowania uzgodnionej kwoty).

BullionCoinTrader nie ponosi odpowiedzialności za działania Kupującego/Sprzedającego. Platforma służy jedynie nawiązaniu kontaktu między nimi. BullionCoinTrader jako nieliczny dostarcza platformy, w której Użytkownicy podlegają weryfikacji i nie pozostają anonimowi dla kontrahentów, co drastycznie ogranicza zjawisko nieuczciwych transakcji. Jednocześnie BullionCoinTrader może pomóc w polubownym rozwiązywaniu sporów oraz pomocą prawną w zakresie rzetelnego przebiegu transakcji.

Publiczny chociaż zanonimizowany jest tylko i wyłącznie nick Użytkownika, który nie powinien być podobny do imienia czy nazwiska lub nazwy własnej.

Na BullionCoinTrader handlujemy obecnie następującymi monetami:

  • Ag 1oz: Amerykański Orzeł, Britania, Filharmonik Wiedeński, Kangur Australijski, Krugerrand, Liść Kanadyjski, Bull&Bear
  • Au 1oz/0.5oz/0.25oz/0.1oz Amerykański Orzeł, Britania, Filharmonik Wiedeński, Kangur Australijski, Krugerrand, Liść Kanadyjski
  • Operator zastrzega, że poza wymienionymi w 4) monetami bulionowymi, w przyszłości wraz z rozwojem Platformy mogą pojawić się w katalogu produktów podlegających handlowi także inne monety bulionowe oraz sztabki.

Dopuszczalne są monety w stanie menniczym lub bardzo dobrym - około menniczym oraz dostatecznym - wyraźne rysy/uszkodzenia.

Korzystanie z platformy BullionCoinTrader

Przed dokonaniem pierwszej transakcji Klient jest sprawdzany przy pomocy weryfikacji telefonicznej, mailowej oraz przelewu bezzwrotnego przelewu 9,99. Dopiero pełna weryfikacja pozwala na składanie ofert kupna i sprzedaży.

Szczegóły procesu weryfikacji:

Aby uzyskać autoryzację, a tym samym móc dokonywać transakcji kupna/sprzedaży na Platformie należy zgodnie z Regulaminem dokonać przelewu na kwotę 9,99 zł na konto Operatora

Dane przelewu tradycyjnego:

MW GROUP POLAND SP ZOO
mBank
31 1140 2004 0000 3902 8228 4205
Kwota: 9,99PLN
Tytuł: Twój adres e-mail podany przy rejestracji konta

Przelew stanowi jednorazową bezzwrotną opłatę za autoryzację konta umożliwiającą bezterminowy handel złotem i srebrem bulionowym w ofercie platformy.
Po stwierdzeniu przez administratora zgodności danych z przelewu z danymi podanymi podczas rejestracji/w wizytówce w panelu Klienta, następuje autoryzacja konta.
W przeciwnym przypadku - niezgodności danych na Platformie z danymi z przelewu lub braku dokonania przelewu konto pozostaje nieautoryzowane i nie jest możliwe logowanie i dokonywanie transakcji, a jedynie przeglądanie ofert i zawartości strony.

Zaczyna się niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 48 godzin od zarejestrowania się i otrzymania przelewu weryfikacyjnego na 1 grosz, który jest z kolei zwracany w ciągu 48 godzin.

Aby dodać ofertę kupna, należy zarejestrować się na BullionCoinTrader i przejść pełną weryfikację. Następnie należy znaleźć w Katalogu pożądaną monetę oraz złożyć ofertę cenową,  która musi określać, stan oraz cenę maksymalną.

Aby dodać ofertę sprzedaży, należy zarejestrować się na BullionCoinTrader i przejść pełną weryfikację. Następnie należy znaleźć w Katalogu pożądaną monetę, dodać ją do wirtualnego portfela określając jej stan i ilość, którą chcemy sprzedać, a dopiero wtedy wystawić ofertę sprzedaży monety, wskazując jej stan, ilość oraz cenę minimalną jaką chcemy za nią otrzymać. 

Tak długo jak oferta kupna/sprzedaży nie została skojarzona z pasującą ofertą sprzedaży/kupna, tak długo można ją edytować w Panelu Klienta.

Oferty zatwierdzane są automatycznie.

Nie ma limitu ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego.

BullionCoinTrader nie narzuca minimalnej ani maksymalnej wartości oferty.

Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający powinni zweryfikować autentyczność monet u jubilera, złotnika lub przy pomocy aplikacji i narzędzi do oceniania autentyczności, w tym wagi/linijki bulionowej.

Na poszczególne etapy transakcji składają się:

  1. Rejestracja na BullionCoinTrader.
  2. Weryfikacja.
  3. Dodanie przez Użytkownika monety do wirtualnego portfela oraz wystawienie oferty Kupna/Sprzedaży.
  4. Skojarzenie ofert (właściwa transakcja).
  5. Wymiana danych między Kupującym a Sprzedającym, towaru (monety lub monety bulionowe) oraz pieniędzy.
  6. Rating (ocena drugiej strony transakcji).

Osoba X (Sprzedający) wystawiła na sprzedaż 1 Krugerrand w stanie menniczym, o masie 1oz Au, w cenie 8000 zł. Osoba Y (Kupujący) zauważyła to w arkuszu ofert i zaproponowała, że kupi monetę za 8100 zł. Obie osoby umawiają się na cenę 8000 zł (uściślając system automatycznie paruje ich oferty), a od osoby X pobierana jest prowizja w wysokości 2% (czyli sprzeda monetę za 8000 zł i zapłaci prowizję wysokości 2% * 8000= 160 zł).

Tak, otrzymuje zbiorczą fakturę prowizyjną z 7 dniowym terminem płatności na koniec miesiąca, podsumowująca dokonane transakcje w danym miesiącu.

BullionCoinTrader nie bierze czynnego udziału w transakcji pomiędzy Klientami oraz jej finalizacji. Sposób przekazania monet bulionowych, odpłatność i weryfikacja monety jest całkowicie w gestii Sprzedającego i Kupującego.

Gdy dojdzie do transakcji (oferta Kupującego i Sprzedającego w arkuszu zleceń zgodzą się co do jakości (rodzaj monety) i ceny, wymiana danych następuje automatycznie. Kupujący otrzymuje dane Sprzedającego i vice versa. Automatycznie jest również wystawiana faktura prowizyjnej dla Sprzedawcy. Od tego momentu Kupujący i Sprzedający samodzielnie umawiają się co do przekazania monety i zapłaty.

Finalizacja transakcji

Zasadniczo nie. Doradzam skorzystanie z przesyłki ubezpieczonej lub – gdy pozwala na to odległość - odbiór osobisty.

Po sfinalizowaniu transakcji Kupujący i Sprzedający są zachęceni do oceny drugą stronę transakcji w systemie ocen. Rating (ocena) uwzględniać powinien jakość komunikacji, zgodność przedmiotu transakcji z opisem i rozliczenie. Pozwoli to budować wiarygodność Klientów i zaufanie społeczne.

Ponadto Klienci z wysokim ratingiem, dokonujący częstych transakcji, mogą liczyć na propozycję abonamentu zamiast każdorazowej prowizji. Rating nie jest obowiązkowy, ale warto z niego korzystać.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie w Polsce prawem, przy sprzedaży monetę drożej niż się ją zakupiło nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego, o ile od zakupienia tej monety do odsprzedaży upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Należy udowodnić, że zakupu dokonano co najmniej 6 miesięcy wcześniej przy pomocy faktury, paragonu lub umowy kupna/sprzedaży.

Trzeba także pamiętać, że zakup pomiędzy osobami fizycznymi, dla których głównie przeznaczona jest platforma BullionCoinTrader, zakłada wystąpienie obowiązku złożenia deklaracji PCC oraz zapłaty podatku PCC w wysokości 2% transakcji (o ile przekroczyła wartość 1000zł). W osobnym artykule opisuję uwarunkowania podatkowe handlu złotem i srebrem.

Najpierw należy wyjaśnić sprawę ze Sprzedającym. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, należy sprawę załatwić na drodze prawnej, zgodnej z Kodeksem Prawa Cywilnego. BullionCoinTrader może tutaj pomóc, dostarczając niezbędnych informacji.