Czy rekordowe ceny złota pociągną za sobą ceny srebra

Owszem na srebrze da się zarobić, cały czas się daje, rynek jest w tzw. trendzie bocznym (mimo że nie lubię tego określenia bo winda jedze w góre lub w dół a nie w bok). Niemniej jednak od dłuższego czasu cena porusza się w poziomym kanale, który zwłaszcza dla inwestorów długoterminowych (ale niedoświadczonych) może być frustrujące. W istocie, od prawie 4 lat bujamy się w zakresie 20-25 dolarów za uncję z rzadkimi ekscesami.

Wykres ceny złota w dolarach


Mamy też w pamięci, że cena srebra była w swoim czasie nawet dwukrotnie droższa. Wiemy także, że cena srebra jest istotnie pozytywnie i istotnie skorelowana z ceną złota. Dodatkowo wiemy też, że cena srebra cechuje się wyższą zmiennością niż cena złota. Oznacza to, że inwestowanie w srebro jest bardziej ryzykowne niż w złoto bo wiąże się z dużo wyższą zmiennością (zarówno potencjalnego zysku jak i straty). Abstrahując na chwilę od czynników strukturalnych determinujących popyt/podaż srebra, należy przypuszczać, że w ślad, za rosnącą ceną złota (i wrażeniem wielu uczestników rynku, że na inwestowanie w królewski kruszec jest już za późno) srebro lada chwila wystrzeli w górę. I to wystrzeli spektakularnie, niepodobnie zupełnie do złota, które mozolnie, bez echa przebiło 2000 USD, 2050, 2100, 2150…. w ostatnich tygodniach… Odsyłam do mojego drugiego artykułu, gdzie opisuję gdzie i dlaczego według mnie dojdzie złoto w najbliższym czasie, i co to oznacza dla inwestujących w złoto bulionowe: BullionCoinTrader.com/aktualnosci/co-dalej-ze-zlotem Ale skupmy się na srebrze bulionowym i inwestowaniu w nie.

Co mówią badania naukowe na temat zależności złota i srebra?

Garstka literatury dotyczącej zależności złota i srebra, którą przytaczam poniżej przynosi następujące (nie jedyne) ale kluczowe według mnie, z perspektywy inwestujących w srebro wnioski:

  • Złoto i srebro są ze sobą pozytywnie i istotnie skorelowane
  • Występują zależności długookresowe między kruszcami – tzn. wzrostom jednego kruszcu towarzyszą wzrosty drugiego kruszcu.
  • Złoto zdaje się pełnić rolę przodownika względem srebra przy zmianach krótkoterminowych.
  • Złoto i srebro są najsilniej ze sobą skorelowane w okresach podwyższonej zmienności/paniki na rynku.

Jeśli popatrzymy na dane od 2000 roku (ceny dolarowe złota i srebra w ujęciu dziennym oraz miesięcznym


Wykres ceny złota i srebra


Wykres rozkładu współczynnika korelacji


Wykres ceny złota i srebra


Wykres ceny złota i srebra


Powyżej przedstawiłem dwa wykresy cenowe (złota i srebra w ujęciu dolarowym) na interwale dziennym i miesięcznym. Towarzyszą im wykresy rozkładu współczynników korelacji liniowej Pearsona liczone jako ‘ruchomy współczynnik korelacji’ dla 20dniowych/6 miesięcznych odcinków czasu w analizowanym okresie. Zostały one policzone po to, by pokazać, że przez zasadniczą większość czasu, ruchy kruszców odbywają się w tym samym kierunku, jednak istnieją też sytuacje, zupełnie nie rzadkie, gdzie tej korelacji nie ma lub jest słaba (złoto drożeje a srebro stoi w miejscu). Występują też niebywale rzadko sytuacje, gdzie cena jednego kruszcu rośnie a drugiego drożeje.

W obecnych okolicznościach jesteśmy w sytuacji, gdzie cena złota wystrzeliła w górę, a srebro zaczyna je doganiać. Widać to także, po rosnącej w krótkim okresie korelacji cen obu kruszców. Historycznie, gdy relacja ta zawiązała się na określonym poziomie, zwykle trwała przez kilka tygodni. W związku z tym, możemy oczekiwać, że w najbliższym czasie, ceny obu kruszców będą zachowywać się podobnie i wzrostom na rynku złota towarzyszyć będą jeszcze większe wzrosty srebra!Tygodniowy wykres ceny złota i srebra


Współczynnik korelacji między stopami zwrotu ze złota i srebra


Wyniki analiz ekonometrycznych, które przeprowadziłem w kontekście krótko i długookresowych zamieszczę w kolejnym artykule. W dużym skrócie wyniki są obiecujące na najbliższe tygodnie dla posiadaczy srebra. Szczegóły wkrótce;)

Źródła:

Udostępnij wpis: