Zmienność na rynku złota w poprzednim tygodniu (29/01-02/02)

W środę 31/01 obserwowaliśmy silne wzrosty na rynku złota wyrażonego w dolarze amerykańskim na chwilę przez publikacją raportu ADP. Po początkowym drobnym fałszywym ruchu cena złota wystrzeliła o blisko 20 dolarów na uncji. Ruch ten osłabił dolara i towarzyszył wzrostowi cen obligacji, w związku z rosnącymi oczekiwaniami na przyszłe obniżki stóp procentowych przez Fed. Należy pamiętać, że złoto jest aktywem, które co do zasady reaguje na zmiany oczekiwań w zakresie ruchów w polityce monetarnej (w tym wypadku obniżek stóp procentowych). Jak widzimy ruch nie utrzymał się zbyt długo i w kolejnych dniach mieliśmy istny roller-coaster, który zaprowadził nas do raczej niższych w kontekście ubiegłego tygodnia poziomów. Dlaczego?

W piątek pojawiły się wyczekiwane dane i okazały się zaskakujące względem konsensusu rynkowego. Oczekiwano gorszych danych, które miałyby zachęcać Fed do obniżek stóp procentowych. Dane okazały się dużo lepsze od prognozowanych (wzrost zatrudnienia oraz spadek zatrudnienia a także silny wzrost płacy godzinowej). Jest to otoczenie niesprzyjające obniżce stóp, bardziej pozostawienie ich na niezmienionym poziomie. W szczególności wzrost płac (najwyższy od listopada 2022) może zastanawiać czy nie przyczyni się do zwiększonej presji inflacyjnej w przyszłości, a zatem dalszych podwyżek stóp? A to scenariusz który przynajmniej w krótkim okresie mógłby być niekorzystny dla złota. Można zatem powiedzieć, że czar mocą którego cena złota została lokalnie wywindowana w górę prysł i stąd niższe poziomy obserwowane w piątek na zamknięciu. Co ciekawe, poza spadkiem cen złota i towarzyszącemu im wzrostowi dolara oraz rentowności amerykańskich obligacji (spadku ich cen), obserwowano niemrawą reakcję na kontraktach terminowych na małe spółki (indeks Russell2000), a przecież są to firmy, których wycena jest najbardziej wrażliwa na koszt finansowania (poziom stóp procentowych). Przyjmując, że rynek ma rację, to wiara w marcowe obniżki została mocno ograniczona.

Dane z minionego tygodnia nie przemawiają za szybkimi obniżkami stóp w USA. Opierając się bezpośrednio o kontrakty terminowe na stopę procentową, szansę na obniżkę w marcu zostały zredukowane po publikacji raportu NFP do poziomu ok 20%. Co do decyzji majowej, szanse na obniżkę również zmalały od ponad 90 proc. do ok 70 proc.


Wykres ceny złoto/dolarA co na to inwestorzy złotówkowi? Ruchy na rynku złota były na tyle kompensowane przez przeciwne ruchy na USDPLN, że zmiany były niezbyt odczuwalne toteż wycena kruszcowych aktywów dla inwestora złotówkowego była nader stabilna w takim otoczeniu. Fakt ujemnej korelacji dolara i złota jest często podnoszonym przeze mnie argumentem wskazującym, że warto by złoto stanowiło istotną część portfela inwestycyjnego zapewniając jego stabilność.


Wykres ceny złoto/złoty


Udostępnij wpis: